Αποκτήστε άμεση πρόσβαση στα καλύτερα σεμινάρια  SpeechVoice με πάνω από 80-90% έκπτωση: 


  1.  SpeechVoice Masterclass για τον Αυτισμό ( αξίας 450€) 
  2. SpeechVoice Masterclass για την Δυσλεξία και τις Μαθησιακές Δυσκολίες ( αξίας 450€) 
  3. SpeechVoice Masterclass για την Δυσπραξία  και τις Δυσαρθρίες ( αξίας 450€)
  4. SpeechVoice Masterclass για τον Τραυλισμό ( αξίας 395€ )
  5. SpeechVoice Masterclass για την Φώνηση  ( αξίας 450€) 
  6. SpeechVoice Masterclass για την Δυσφαγία ( αξίας 450€) 
  7. SpeechVoice Masterclass για τον τρόπο συγγραφής επιστημονικών εκθέσεων ( αξίας 395€) 

Απογειώστε τις γνώσεις και κυρίως τα αποτελέσματά σας σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες με πάνω από 80-90% έκπτωση !


 © 1993-2024 SPEECHVOICE| ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ