Θέλετε να μάθετε για τις Επιδόσεις, την Ανάπτυξη, την Αυτοεκτίμηση και το Τρόπο μάθησης των παιδιών σας ;

Η Ομάδα SpeechVoice Λέρου παρέχει ΔΩΡΕΑΝ για το Σεπτέμβριο 2019 το πιο Αξιόπιστο Τεστ με βάση την ηλικία

  • Απευθύνεται σε παιδιά από 6μηνών έως 16 ετών.
  • Σύντομο, Απαιραίτητο & Ευχάριστο για όλα τα παιδιά!
  • Οι γονείς λαμβάνουν πολύτιμες & πρακτικές συμβουλές για το σπίτι & το σχολείο.
  • Σε παιδιά έως 6 ετών θα ελέγξουμε : Γλώσσα, Ομιλία, Κίνηση, Μνήμη, Συγκέντρωση, Αυτοεκτίμηση, Φωνολογία, Συναισθήματα.
  • Σε Παιδιά Δημοτικού θα ελέγξουμε : Ανάγνωση, Γραφή, Ορθογραφία, Μαθηματικά, Μνήμη, Συγκέντρωση & Κοινωνικές Δεξιότητες.

Copyright © 1993-2020 SPEECHVOICE| ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ