Εξετάσεις Σεμιναρίων SpeechVoice

Οδηγίες & Κανονισμοί : Κριτήριο επιτυχίας ορίζεται το 85%. Έχετε δικαίωμα να συμμετέχετε 1 φορά στις εξετάσεις ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ. Το  κόστος συμμετοχής για την λήψη του πιστοποιητικού Επάρκειας SpeechVoice (επιπλέον του πιστοποιητικού παρακολούθησης) για τα παρακάτω σεμινάρια ορίζεται στα 20ευρώ.  Έχετε δικαίωμα να συμμετέχετε στις εξετάσεις έως και τρεις (3) μήνες ( ή 90ημέρες) μετά την πρόσβαση σας στο εκάστοτε σεμινάριο.

Download your .doc exams from your PC or Mac !

 (we don't suggest smartphone or tablet!)

arrow-circle-down

SpeechVoice LAB Basic


Αριθμός

Σεμινάριο

Link

1

Εξετάσεις Οροσήμων Ανάπτυξης

2

Εξετάσεις Δυσπραξίας

3

Εξετάσεις Δυσαρθριών

SpeechVoice Lab Plus (+) 

Αριθμός

Σεμινάριο

Link

1

Εξετάσεις Δυσφαγίας

2

Εξετάσεις Φώνησης

3

Εξετάσεις Τραυλισμού

4

Εξετάσεις Επικοινωνίας και Λόγου