Τα παρακάτω 6 καλύτερα σεμινάρια SpeechVoice προσφέρονται με συζητήσιμη Έκπτωση από εσάς αποκλειστικά από την Μ.Δευτέρα μέχρι το Μ.Σάββατο στις 23:59 : 1) ΤΡΑΥΛΙΣΜΟΣ, 2) ΑΥΤΙΣΜΟΣ, 3) ΦΩΝΗ, 4)  ΔΥΣΦΑΓΙΑ, 5) ΑΝΑΓΝΩΣΗ-ΓΡΑΦΗ-ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ,  6) ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ !!!
05
Days
05
Hours
33
Minutes
47
Seconds

1) ΠΡΑΚΤΙΚΟ SpeechVoice Masterclass : Αξιολόγηση, Διάγνωση, Διαφοροδιάγνωση και Θεραπεία ΤΡΑΥΛΙΣΜΟΥ σε Παιδιά, Εφήβους και Ενήλικες

450

??? €

Δίδακτρα: 450€ | Τιμή με Έκπτωση: Διαμόρφωση από εσάς!!!
 • 1
  Εισηγητής : Σωτήρης Πανάγος, MSc BSc Author Public Speaker CEO & Founder SpeechVoice 
 • 2
  Διδακτέα Ύλη και διάρκεια εκπαίδευσης : Ζητήστε πληροφορίες μέσω email 
 • 3
  Σημειώσεις και Πιστοποιητικά : ΝΑΙ, περιλαμβάνονται Δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή έτοιμα προς εκτύπωση

2) ΠΡΑΚΤΙΚΟ SpeechVoice Masterclass : 

Αξιολόγηση, Διάγνωση, Διαφοροδιάγνωση και Παρέμβαση στην Πράξη σε άτομα με ΑΥΤΙΣΜΟ 


450

??? €

Δίδακτρα: 450€ | Τιμή με Έκπτωση: Διαμόρφωση από εσάς!!!
 • 1
  Εισηγητής : Σωτήρης Πανάγος, MSc BSc Author Public Speaker CEO & Founder SpeechVoice 
 • 2
  Διδακτέα Ύλη και διάρκεια εκπαίδευσης : Ζητήστε πληροφορίες μέσω email 
 • 3
  Σημειώσεις και Πιστοποιητικά : ΝΑΙ, περιλαμβάνονται Δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή έτοιμα προς εκτύπωση

3) ΠΡΑΚΤΙΚΟ SpeechVoice Masterclass : Αξιολόγηση, Διάγνωση, Διαφοροδιάγνωση και Θεραπεία Διαταραχών ΦΩΝΗΣ σε Παιδιά και Ενήλικες

450

??? €

Δίδακτρα: 450€ | Τιμή με Έκπτωση: Διαμόρφωση από εσάς!!!
 • 1
  Εισηγητής : Σωτήρης Πανάγος, MSc BSc Author Public Speaker CEO & Founder SpeechVoice 
 • 2
  Διδακτέα Ύλη και διάρκεια εκπαίδευσης : Ζητήστε πληροφορίες μέσω email 
 • 3
  Σημειώσεις και Πιστοποιητικά : ΝΑΙ, περιλαμβάνονται Δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή έτοιμα προς εκτύπωση

4) ΠΡΑΚΤΙΚΟ SpeechVoice Masterclass : 

Αξιολόγηση, Διάγνωση, Διαφοροδιάγνωση και Θεραπεία-Παρέμβαση στις Διαταραχές Μάσησης και Κατάποσης (ΔΥΣΦΑΓΙΑ) σε παιδιά και ενήλικες


450

??? €

Δίδακτρα: 450€ | Τιμή με Έκπτωση: Διαμόρφωση από εσάς!!!
 • 1
  Εισηγητής : Σωτήρης Πανάγος, MSc BSc Author Public Speaker CEO & Founder SpeechVoice 
 • 2
  Διδακτέα Ύλη και διάρκεια εκπαίδευσης : Ζητήστε πληροφορίες μέσω email 
 • 3
  Σημειώσεις και Πιστοποιητικά : ΝΑΙ, περιλαμβάνονται Δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή έτοιμα προς εκτύπωση

5) ΠΡΑΚΤΙΚΟ SpeechVoice Masterclass : Αξιολόγηση, Διάγνωση και Θεραπεία των Διαταραχών Ανάγνωσης, Γραφής και Ορθογραφίας

450

??? €

Δίδακτρα: 450€ | Τιμή με Έκπτωση: Διαμόρφωση από εσάς!!!
 • 1
  Εισηγητής : Σωτήρης Πανάγος, MSc BSc Author Public Speaker CEO & Founder SpeechVoice 
 • 2
  Διδακτέα Ύλη και διάρκεια εκπαίδευσης : Ζητήστε πληροφορίες μέσω email 
 • 3
  Σημειώσεις και Πιστοποιητικά : ΝΑΙ, περιλαμβάνονται Δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή έτοιμα προς εκτύπωση

6 ) Παρουσίαση και Εκπαίδευση των Σημαντικότερων Εργαλείων Αξιολόγησης Λογοθεραπείας + Εκπαίδευση στον Τρόπο Συγγραφής Επιστημονικών Εκθέσεων


360

??? €

Δίδακτρα: 360€ | Τιμή με Έκπτωση: Διαμόρφωση από εσάς!!!
 • 1
  Εισηγητής : Σωτήρης Πανάγος, MSc BSc Author Public Speaker CEO & Founder SpeechVoice 
 • 2
  Διδακτέα Ύλη και διάρκεια εκπαίδευσης : Ζητήστε πληροφορίες μέσω email 
 • 3
  Σημειώσεις και Πιστοποιητικά : ΝΑΙ, περιλαμβάνονται Δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή έτοιμα προς εκτύπωση