σεμινάρια λογοθεραπείας

σεμινάρια λογοθεραπείαςΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Τα σεμινάρια λογοθεραπείας της SpeechVoice είναι διαφορετικά καθώς παρέχουν 100% πρακτική εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις δικές σας  επαγγελματικές ανάγκες.

Τα σεμινάρια λογοθεραπείας SpeechVoice Masterclasses εστιάζουν ακριβώς στους τομείς που οι επαγγελματίες λογοθεραπευτές χρειάζονται βοήθεια και υποστήριξη στην καθημερινότητα της δουλειάς τους. 

Στην κατανόηση και ακολούθως στην πρακτική εφαρμογή του τρόπου αξιολόγησης, διάγνωσης και θεραπείας των διαταραχών της επικοινωνίας, της γλώσσας, της ομιλίας, της φωνής και της κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες. 

Τι σεμινάρια λογοθεραπείας παρέχει η ομάδα SpeechVoice ;

Παρέχουμε πρακτικές εκπαιδεύσεις και σεμινάρια λογοθεραπείας για όλα τα θέματα που μπορεί να συναντήσουμε στην δουλειά μας

 • σεμινάρια λογοθεραπείας για την αξιολόγηση και παρέμβαση στον αυτισμό
 • σεμινάρια λογοθεραπείας για την αξιολόγηση και παρέμβαση στον τραυλισμό σε παιδιά και ενήλικες
 • σεμινάρια λογοθεραπείας για την αξιολόγηση και θεραπεία των  διαταραχών φώνησης σε παιδιά και ενήλικες
 • σεμινάρια λογοθεραπείας για την αξιολόγηση και θεραπεία των διαταραχών μάσησης και κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες (δυσφαγία)
 • σεμινάρια λογοθεραπείας για την αξιολόγηση και θεραπεία των δυσαρθριών σε παιδιά και ενήλικες
 • σεμινάρια λογοθεραπείας για την αξιολόγηση και θεραπεία της αφασίας και άλλων επίκτητων διαταραχών επικοινωνίας
 • σεμινάρια λογοθεραπείας για την αξιολόγηση και θεραπεία της λεκτικής και στοματικής δυσπραξίας σε παιδιά και ενήλικες
 • σεμινάρια λογοθεραπείας για φοιτητές λογοθεραπείας οποιοδήποτε επιπέδου
 • σεμινάρια λογοθεραπείας που αφορούν στον στοματοπροσωπικό αισθητικοκινητικό έλεγχο
 • σεμινάρια λογοθεραπείας για την αξιολόγηση και παρέμβαση των ατόμων με βαρηκοϊα
 • σεμινάρια λογοθεραπείας για την ανάπτυξη της οισοφαγικής ομιλίας
 • σεμινάρια λογοθεραπείας για την αξιολόγηση και θεραπεία των αναπτυξιακών γλωσσικών διαταραχών
 • σεμινάρια λογοθεραπείας για την αξιολόγηση και παρέμβαση στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
 • σεμινάρια λογοθεραπείας για τα ορόσημα ανάπτυξης των παιδιών

Πόσο διαρκούν τα σεμινάρια λογοθεραπείας SpeechVoice ;

Η διάρκεια στα σεμινάρια λογοθεραπείας SpeechVoice εξαρτάται από το αντικείμενο του σεμιναρίου. Υπάρχουν σεμινάρια που διαρκούν 4-8ώρες, 10-16 ώρες και προγράμματα που διαρκούν πάνω από 100ώρες!

Πόσο κοστίζουν τα σεμινάρια λογοθεραπείας στην SpeechVoice ;

Η επένδυση στα πρακτικά σεμινάρια λογοθεραπείας της SpeechVoice εξαρτάται από το αντικείμενο και το μέγεθος ωρών του σεμιναρίου. 

Παρέχονται πιστοποιητικά παρακολούθησης στα σεμινάρια λογοθεραπείας SpeechVoice ;

Ναι όλα τα πρακτικά σεμινάρια λογοθεραπείας SpeechVoice προσφέρουν στους συμμετέχοντες βεβαίωση-πιστοποιητικό παρακολούθησης που αναγνωρίζεται στους περισσότερους ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Περιλαμβάνονται σημειώσεις στα σεμινάρια λογοθεραπείας SpeechVoice;

Ναι όλα τα πρακτικά σεμινάρια λογοθεραπείας SpeechVoice προσφέρουν στους συμμετέχοντες πρακτικές σημειώσεις αξιολόγησης και θεραπείας σε ηλεκτρονική μορφή έτοιμες προς εκτύπωση