Προϊόντα

[dt_fancy_title title=”SpeechVoice MasterClass” title_size=”h3″ title_color=”title” separator_style=”double”]
SpeechVoice Masterclass,Σεμινάρια Γονέων, Σεμινάρια Εκπαιδευτικών, Σεμινάρια για Γονείς, Σχολή Γονέων

Δίδακτρα :      Ώρες Εκπαίδευσης :

112€     7ώρες

[dt_button target_blank=”true” size=”big”]Άμεση Πρόσβαση / Παραγγελία Τώρα >>[/dt_button]

Το SpeechVoice MasterClass απευθύνεται σε γονείς παιδιών ηλικίας από 1-15 ετών,σε δασκάλους και νηπιαγωγούς που αναζητούν προχωρημένη και πρακτική εκπαίδευση για διάφορα σημαντικά θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και μάθηση των παιδιών,σε ιατρούς, (κυρίως ΩΡΛ, Παιδιάτρους, Αναπτυξιολόγους και Παιδοψυχιάτρους) που καταλαβαίνουν ότι η ανάπτυξη των παιδιών απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση και σε ειδικούς θεραπευτές (πχ ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς) που επιθυμούν πρακτική εκπαίδευση πάνω στα περισσότερα θέματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν στην δουλειά τους.

Αναμενόμενα οφέλη Επένδυσης στο SpeechVoice MasterClass :

 • Στην 1η ενότητα  θα μιλήσουμε για την γρήγορη και πιο σημαντική ανάπτυξη στη ζωή ενός ανθρώπου, δηλαδή θα μάθετε μυστικά αλλά και πολύτιμες ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ συμβουλές από την γέννηση έως τον 6ο χρόνο ζωής (παιδιά βρεφικής και προσχολικής ηλικίας).Κληρονομικότητα, περιβάλλον, σίτιση, κίνηση, θηλασμός, απαραίτητοι έλεγχοι (ακοολογικός, οφθαλμολογικός, αναπτυξιακός κλπ), γλωσσική, κοινωνικο-συναισθηματική, γνωστική και αισθητικο-κινητική ανάπτυξη είναι οι βασικότεροι άξονες που θα καλύψουμε στην πρώτη ενότητα του σεμιναρίου.
 • 2) Στην 2η ενότητα θα μιλήσουμε α) για τις προϋποθέσεις μετάβασης από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό και β) για τα σημαντικότερα θέματα που αφορούν τα παιδιά από την 1η Δημοτικού μέχρι την εφηβεία (παιδιά σχολικής ηλικίας)

  Συγκεκριμένα, θα μάθετε μυστικά και πρακτικές συμβουλές για την Αυτοεκτίμηση, την Ανάγνωση, την Γραφή, την Ορθογραφία, τα Μαθηματικά, την Μνήμη, την Φωνολογική ενημερότητα, την Συγκέντρωση της Προσοχής, τις Μεταγλωσσικές & Μεταγνωστικές δεξιότητες και πολλά ακόμα.

 • 3) Στην 3η ενότητα του SpeechVoice MasterClass θα μάθετε πώς να εφαρμόσετε στην πράξη όσα διδαχτήκατε με έτοιμα μοντέλα, πρότυπα, τεχνικές και σύγχρονους παιδαγωγικούς τρόπους που υπάρχουν σήμερα στην διάθεση μας.

[dt_fancy_title title=”Πρακτικό Σεμινάριο Αξιολόγηση και Θεραπεία Τραυλισμού σε Παιδιά και Ενήλικες” title_size=”h3″ title_color=”title” separator_style=”double”]
Σεμινάρια Τραυλισμού, Πρακτικά Σεμινάρια Τραυλισμού, Σεμινάρια Λογοθεραπείας, Τραυλισμός, Stuttering

Δίδακτρα :      Ώρες Εκπαίδευσης :

497€     10ώρες

[dt_button target_blank=”true” size=”big”]Άμεση Πρόσβαση / Παραγγελία Τώρα >>[/dt_button]

Το πρακτικό σεμινάριο Τραυλισμού της SpeechVoice μπορεί να βοηθήσει καθοριστικά : Έμπειρους Επαγγελματίες Λογοθεραπευτές, Νέους Επαγγελματίες Λογοθεραπευτές, Ψυχολόγους, Ιδιοκτήτες Θεραπευτικών Κέντρων, Γονείς παιδιών με Τραυλισμό, Ενήλικες με Τραυλισμό και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο.

Αναμενόμενα οφέλη Επένδυσης στο Πρακτικό Σεμινάριο Αξιολόγηση και Θεραπεία Τραυλισμού :

 • Θα λάβετε πρόσβαση σε ένα από τα ΚΑΛΥΤΕΡΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΕΡΑ, ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΑ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ προγράμματα Εκπαίδευσης όσον αφορά την Αξιολόγηση, Διάγνωση, Διαφοροδιάγνωση και Θεραπευτική Παρέμβαση στο Τραυλισμό σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες.
 • Αναλυτική επεξήγηση και εκπαίδευση σε όλα τα πιθανά κλινικά Συμπτώματα : Πρωτεύουσες Συμπεριφορές (Δυσρυθμίες), Δευτερεύουσες Συμπεριφορές και Ψυχολογικές Επιπτώσεις.
 • Πώς να κάνετε μια πλήρη και αναλυτικότατη αξιολόγηση σε άτομα με Τραυλισμό (το κλειδί για επιτυχία στην θεραπεία) Βήμα προς Βήμα και από το Α στο Ω.
 • Θα καταρρίψετε τους σημαντικότερους μύθους τόσο σχετικά με την φύση του προβλήματος όσο και με την θεραπευτική παρέμβαση του Τραυλισμού.
 • Εις βάθος εκπαίδευση στην Ιεραρχία του Θεραπευτικού προγράμματος (βήματα θεραπείας) και στις τεχνικές θεραπείας Βήμα προς Βήμα και από το Α στο Ω ανάλογα με τον εκάστοτε πελάτη.
[dt_fancy_title title=”Πρακτικό Σεμινάριο Αξιολόγηση και Θεραπεία Διαταραχών Επικοινωνίας και Λόγου ( Λέξεις Κλειδιά : Μαθησιακές Δυσκολίες, Διαταραχές Ανάγνωσης, Γραφής, Ορθογραφίας,Αρθρωτικές και Φωνολογικές Διαταραχές)” title_size=”h3″ title_color=”title” separator_style=”double”]
Μαθησιακές Δυσκολίες Δυσλεξία Αρθρωτικές και Φωνολογικές Διαταραχές

Δίδακτρα :      Ώρες Εκπαίδευσης :

370€     16ώρες

[dt_button target_blank=”true” size=”big”]Άμεση Πρόσβαση / Παραγγελία Τώρα >>[/dt_button]

Το πρακτικό Σεμινάριο Επικοινωνίας και Λόγου της SpeechVoice μπορεί να βοηθήσει καθοριστικά έμπειρους επαγγελματίες λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς,δασκάλους,νηπιαγωγούς, ψυχολόγους, φοιτητές και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο.

Αναμενόμενα οφέλη Επένδυσης στο Πρακτικό Σεμινάριο Επικοινωνίας, Λόγου, Ανάγνωσης και Γραφής της SpeechVoice:

 • Να διαχωρίσετε σωστά τους όρους “Επικοινωνία”, “Λόγος” και “Ομιλία”συμμετέχοντας ορθά σε επιστημονικές συζητήσεις, στην σύνταξη επιστημονικών εκθέσεων καθώς και στην διάγνωση, διαφοροδιάγνωση και παρέμβαση αυτών των διαταραχών στην κλινική πράξη.
 • Να αξιολογείτε σωστά, αναλυτικά και εις βάθος το προφορικό λόγο, την ομιλία, την ανάγνωση και την γραφή σε παιδιά και ενήλικες.
 • Να εφαρμόζετε διάγνωση και διαφοροδιάγνωση των παραπάνω διαταραχών με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο.
 • Να κατανοείτε εις βάθος την φύση της διαταραχής του κάθε προβλήματος (παράγοντας καθοριστικός για την διαμόρφωση κατάλληλης και εξατομικευμένης θεραπευτικής παρέμβασης).
 • Να σχεδιάζετε αποτελεσματικά και επιστημονικά τεκμηριωμένα θεραπευτικά προγράμματα Λόγου, Ομιλίας, Ανάγνωσης και Γραφής με υψηλή αυτοπεποίθηση και ισχυρή επιστημονική κατάρτιση ( έτοιμες ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ δραστηριότητες προς εφαρμογή).
[dt_fancy_title title=”Πρακτικό Σεμινάριο Αξιολόγηση και Θεραπεία Δυσπραξίας” title_size=”h3″ title_color=”title” separator_style=”double”]
Σεμινάρια Δυσπραξίας,Σεμινάρια Λογοθεραπείας,Σεμινάρια Ειδικής Αγωγής, Σεμινάρια Λογοθεραπευτών, Προφορική Δυσπραξία, Απραξία της Ομιλίας, Απραξία Λόγου

Δίδακτρα :      Ώρες Εκπαίδευσης :

270€     8ώρες

[dt_button target_blank=”true” size=”big”]Άμεση Πρόσβαση / Παραγγελία Τώρα >>[/dt_button]

Το πρακτικό Δυσπραξίας-Απραξίας της SpeechVoice μπορεί να βοηθήσει καθοριστικά έμπειρους επαγγελματίες λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς, εργοθεραπευτές, ψυχολόγους, φοιτητές και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο.

Αναμενόμενα οφέλη Επένδυσης στο Πρακτικό Σεμινάριο Αξιολόγηση και Θεραπεία Δυσπραξίας :

 • Να κατανοήσετε την πολύπλοκη φύση της Δυσπραξίας-Απραξίας (διαταραχή στο κινητικό προγραμματισμό) και να την “ξεχωρίζετε” (διαφοροδιάγνωση) από άλλες διαταραχές (πχ δυσαρθρίες).
 • Να κατανοήσετε την πολύπλοκη θεραπευτική παρέμβαση στην Προφορική και Στοματική Απραξία-Δυσπραξία (την οποία ελάχιστοι επιστήμονες γνωρίζουν) .
 • Να μπορείτε να εξηγήσετε την φύση του προβλήματος στους γονείς ή στους συγγενείς των πελατών σας ( καθοριστικό για την εξέλιξη της θεραπείας).
 • Να μάθετε τις επιστημονικές προσεγγίσεις και τις τεχνικές θεραπείας που μπορούν όντως να επιφέρουν θεραπευτικά αποτελέσματα σε περιπτώσεις παιδιών και ενηλίκων με διαταραχή συγχρονισμού των κινήσεων
[dt_fancy_title title=”Πρακτικό Σεμινάριο Αξιολόγηση και Θεραπεία Δυσφαγίας” title_size=”h3″ title_color=”title” separator_style=”double”]
Σεμινάρια Δυσφαγίας Θεραπεία Δυσφαγίας

Δίδακτρα :      Ώρες Εκπαίδευσης :

497€     8ώρες

[dt_button target_blank=”true” size=”big”]Άμεση Πρόσβαση / Παραγγελία Τώρα >>[/dt_button]

Το πρακτικό Σεμινάριο Δυσφαγίας της SpeechVoice μπορεί να βοηθήσει καθοριστικά έμπειρους επαγγελματίες λογοθεραπευτές, φοιτητές λογοθεραπείας, νοσηλευτές, ΩΡΛ και άλλους ειδικούς.

Αναμενόμενα οφέλη Επένδυσης στο Πρακτικό Σεμινάριο Αξιολόγηση και Θεραπεία Δυσφαγίας σε όλο το ηλικιακό φάσμα ( παιδιά και ενήλικες) :

 • Να κατανοήσετε πλήρως τι είναι η δυσφαγία και τι μπορεί να την προκαλέσει.
 • Να ταξινομήσετε όλες τις βασικές γνώσεις νευρολογίας που απαιτούνται σε ελάχιστοχρονικό διάστημα.
 • Να κατανοήσετε πλήρως πώς κάνουμε αξιολόγηση και θεραπεία στις διαταραχές μάσησης και κατάποσης σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες.
 • Να αποκτήσετε ύψιστη και ΠΡΑΚΤΙΚΗ επιστημονική κατάρτιση  και συνεπώς υψηλή αυτοπεποίθηση τόσο στην αξιολόγηση όσο και στην θεραπεία της δυσφαγίας σε όλο το ηλικιακό φάσμα.
 • Θα λάβετε πρόσβαση σε ένα από τα ΚΑΛΥΤΕΡΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΕΡΑ, ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΑ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ προγράμματα Εκπαίδευσης για την Δυσφαγία που υπάρχουν αυτή την στιγμή στα ελληνικά.
[dt_fancy_title title=”Πρακτικό Σεμινάριο Αξιολόγηση και Θεραπεία Διαταραχών Φώνησης” title_size=”h3″ title_color=”title” separator_style=”double”]
Φωνοθεραπεία Διαταραχές Φωνής Θεραπεία Διαταραχών Φώνησης

Δίδακτρα :      Ώρες Εκπαίδευσης :

370€     8ώρες

[dt_button target_blank=”true” size=”big”]Άμεση Πρόσβαση / Παραγγελία Τώρα >>[/dt_button]

Το πρακτικό σεμινάριο Διαταραχών Φωνησης της SpeechVoice μπορεί να βοηθήσει καθοριστικά έμπειρους επαγγελματίες λογοθεραπευτές, νέους επαγγελματίες λογοθεραπευτές, φοιτητές λογοθεραπείας, φωνιάτρους ΩΡΛ, επαγγελματίες χρήστες φωνής (πχ δασκάλους, τραγουδιστές, ιερείς, ηθοποιούς) και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο.

Αναμενόμενα οφέλη Επένδυσης στο Πρακτικό Σεμινάριο Αξιολόγηση και Θεραπεία Διαταραχών Φώνησης της SpeechVoice : 

 • Να κατανοήσετε την φύση των διαταραχών φώνησης ακόμα και αν δεν έχετε ιδέα για το αντικείμενο.Επιπλέον πώς να προστατεύετε την φώνηση σας από την καθημερινή κακή χρήση ή/και κατάχρηση (πχ σε περίπτωση που είστε δάσκαλος, νηπιαγωγός, τραγουδιστής ή άλλος επαγγελματίας χρήστης φωνής).
 • Να μάθετε τα αίτια, τα κλινικά συμπτώματα, τα ακουστικά και λαρυγγοσκοπικά ευρήματα για όλες τις πιθανές διαταραχές φώνησης που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε στην κλινική πράξη.
 • Πώς να χρησιμοποιήσετε το software PRAAT στην αξιολόγηση και μέτρηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας σας (αντικειμενικές μετρήσεις για απόδειξη της αποτελεσματικότητας της θεραπείας σας στους πελάτες σας).
 • Να κατανοήσετε τους διαφορετικούς τύπους αναπνοής και το τρόπο εκμάθησης-χρήσης της διαφραγματικής αναπνοής (τόσο για εσάς όσο και για τους πελάτες σας).
 • Να γνωρίζετε σε βάθος ΟΛΟΥΣ τους ΤΡΟΠΟΥΣ και τα ΕΡΓΑΛΕΙΑ Αξιολόγησης (αντιληπτική, αεροδυναμική,αντικειμενική κλπ),  Διάγνωσης και Θεραπευτικής παρέμβασης των διαταραχών φώνησης σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες.
 • Να εκπαιδευτείτε πλήρως πάνω στην Συμπτωματική και Φυσιολογική Φωνοθεραπεία βήμα προς βήμα και από το Α στο Ω.
[dt_fancy_title title=”Πρακτικό Σεμινάριο Αξιολόγηση και Θεραπεία Δυσαρθριών” title_size=”h3″ title_color=”title” separator_style=”double”]
Παιδική Δυσαρθρία Θεραπεία Δυσαρθρίας Θεραπεία Δυσαρθριών

Δίδακτρα :      Ώρες Εκπαίδευσης :

270€     8ώρες

[dt_button target_blank=”true” size=”big”]Άμεση Πρόσβαση / Παραγγελία Τώρα >>[/dt_button]

Το πρακτικό Δυσαρθριών της SpeechVoice μπορεί να βοηθήσει καθοριστικά έμπειρους επαγγελματίες λογοθεραπευτές, νέους επαγγελματίες λογοθεραπευτές, φοιτητές λογοθεραπείας, ειδικούς παιδαγωγούς, ιδιοκτήτες θεραπευτικών κέντρων και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο.

Αναμενόμενα οφέλη Επένδυσης στο Πρακτικό Σεμινάριο Αξιολόγηση και Θεραπεία Δυσαρθριών σε παιδιά ( Παιδική Δυσαρθρία) και ενήλικες :

 • Να γνωρίσετε και να κατανοήσετε τα 6 επίπεδα κινητικής οργάνωσης
 • Να μάθετε πώς να αναλύετε τα φυσικά χαρακτηριστικά των κινήσεων και  τους επιστημονικούς όρους “μυϊκός τόνος”, “δύναμη”, “ακρίβεια”, “συγχρονισμός”, “ταχύτητα” και “εύρος” που αφορούν την κίνηση.
 • Να πραγματοποιείτε σωστά Αξιολόγηση, Διάγνωση και Διαφοροδιάγνωση σε περιπτώσεις παιδιών, εφήβων ή ενηλίκων με Δυσαρθρία.
 • Να γνωρίζετε τις επιστημονικά τεκμηριωμένες θεραπευτικές δραστηριότητες που πρέπει να εφαρμόζετε σε ΚΑΘΕ υποσύστημα της Ομιλίας ξεχωριστά ( Αναπνοή, Άρθρωση, Φώνηση, Αντήχηση, Προσωδία).
 • Να κατανοήσετε τις θεραπευτικές τεχνικές της μυολειτουργικής θεραπείας και κυρίως σε ποιές περιπτώσεις ενδείκνυται να τις εφαρμόζετε (και πότε όχι).
 • Να εκπαιδευτείτε σε όλες τις τεχνικές θεραπείας που υπάρχουν σήμερα για τις Δυσαρθρίες αλλά κυρίως γιατί, πότε και πώς θα πρέπει να τις εφαρμόζετε ανάλογα με το παιδί (ή τον ενήλικα) που καλείστε να βοηθήσετε.
[dt_fancy_title title=”Πρακτικό Σεμινάριο : Αισθητικοκινητικός-Στοματοπροσωπικός έλεγχος” title_size=”h3″ title_color=”title” separator_style=”double”]
Στοματοπροσωπικός-έλεγχος

Δίδακτρα :      Ώρες Εκπαίδευσης :

120€     2ώρες

[dt_button target_blank=”true” size=”big”]Άμεση Πρόσβαση / Παραγγελία Τώρα >>[/dt_button]

Το πρακτικό σεμινάριο του Στοματοπροσωπικού ( Αισθητικοκινητικού) Ελέγχου της SpeechVoice μπορεί να βοηθήσει καθοριστικά και απευθύνεται σε : Επαγγελματίες Λογοθεραπευτές και Φοιτητές Λογοθεραπείας.

Αναμενόμενα οφέλη Επένδυσης στο Πρακτικό Σεμινάριο Αισθητικοκινητικού-Στοματοπροσωπικού ελέγχου : 

 • Πώς να εφαρμόζετε σωστά στην κλινική πράξη την ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ αξιολογητική διαδικασία του στοματοπροσωπικού-αισθητικοκινητικού ελέγχου.
 • Να κατανοήσετε γιατί πρέπει να εφαρμόζετε στοματοπροσωπικό-αισθητικοκινητικό έλεγχο σε ΟΛΟΥΣ τους πελάτες σας.
 • Να κατανοήσετε πότε πρέπει (και πότε δεν πρέπει) να εφαρμόζουμε στοματοπροσωπικές ασκήσεις στην θεραπευτική παρέμβαση.
 • Να εκπαιδευτείτε σε βάθος στην σχετική Νευρολογία (ΚΝΣ, ΠΝΣ) καθώς και στα κρανιακά νεύρα (ΠΝΣ) που σχετίζονται με την κίνηση και την αίσθηση των οργάνων του προσώπου και του στόματος μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.
 • Πώς να ερμηνεύετε σωστά τα αποτελέσματα της εξέτασης της Δομής και της Λειτουργικότητας των Οργάνων του Προσώπου και του Στόματος.
 • Πλήρης Εκπαίδευση στην Αξιολόγηση και Θεραπεία των Διαταραχών Αισθητικότητας( Υποαισθητικότητα και Υπεραισθητικότητα) στο πρόσωπο και στο στόμα του ασθενή.
[dt_fancy_title title=”Θεωρητικό Σεμινάριο : Γλωσσικά, Κινητικά, Γνωστικά και Κοινωνικο-συναισθηματικά Ορόσημα Ανάπτυξης” title_size=”h3″ title_color=”title” separator_style=”double”]
Γλωσσικά Ορόσημα Ανάπτυξης, Γνωστικά Ορόσημα Ανάπτυξης, Κινητικά Ορόσημα Ανάπτυξης, Στάδια Λόγου και Ομιλίας, Κοινωνικά Ορόσημα, Συναισθηματικά Ορόσημα

Δίδακτρα :      Ώρες Εκπαίδευσης :

140€     6,5ώρες

[dt_button target_blank=”true” size=”big”]Άμεση Πρόσβαση / Παραγγελία Τώρα >>[/dt_button]

Το πρακτικό σεμινάριο των Οροσήμων Ανάπτυξης της SpeechVoice μπορεί να βοηθήσει καθοριστικά : Παιδιάτρους, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Δασκάλους, Νηπιαγωγούς, Ειδικούς Παιδαγωγούς, Ψυχολόγους, Αναπτυξιολόγους, Ιδιοκτήτες Θεραπευτικών Κέντρων, Επαγγελματίες Ειδικής Αγωγής, Γονείς και Κάθε άλλο Ενδιαφερόμενο.

Αναμενόμενα οφέλη Επένδυσης στο Θεωρητικό σεμινάριο Οροσήμων Ανάπτυξης της SpeechVoice : 

 • Να μπορείτε να ελέγχετε σωστά τα ορόσημα ανάπτυξης ενός παιδιού ηλικίας από 0-6 ετών ( εξαιρετικά σημαντικό τόσο για γονείς όσο και για ειδικούς)
 • Να είστε σε θέση να παραπέμψετε άμεσα στον Κατάλληλο Επιστημονικό Υπεύθυνο, αν εντοπίσετε οποιοδήποτε “κενό” ή “απόκλιση” στην ανάπτυξη του παιδιού (κυρίως για τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και για τους ιατρούς).
 • Να έχετε συγκεντρωμένες και ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ-(ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για όλα τα ορόσημα ανάπτυξης με βάση την ηλικία του παιδιού..
 • Επιπλέον Εκπαιδευτικό BONUS : Εκπαίδευση στην Δια βίου Μάθηση και Ανάπτυξη προκειμένου να μπορείτε να κατανοήσετε εις βάθος το τρόπο που τα παιδιά μαθαίνουν νέες δεξιότητες (ποιοτική ανάπτυξη, ποσοτική ανάπτυξη, κρίσιμη περίοδος, περιβάλλον, κληρονομικότητα κλπ).

[dt_fancy_title title=”Πρακτικό Σεμινάριο : Αξιολόγηση και Θεραπεία στην Ειδική Γλωσσική Διαταραχή ( πλέον Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές)” title_size=”h3″ title_color=”title” separator_style=”double”]
Ειδική Γλωσσική Διαταραχή, Specific Language Impairment, Σεμινάρια Ειδικής Γλωσσικής Διαταραχής, Σεμινάρια Ειδικής Αγωγής 2019, Σεμινάρια Λογοθεραπείας 2019, Σεμινάρια Ειδικής Αγωγής 2020

Δίδακτρα :      Ώρες Εκπαίδευσης :

180€     6ώρες

[dt_button target_blank=”true” size=”big”]Άμεση Πρόσβαση / Παραγγελία Τώρα >>[/dt_button]

Το πρακτικό σεμινάριο Αξιολόγηση και Θεραπεία στην Ειδική Γλωσσική Διαταραχή της SpeechVoice μπορεί να βοηθήσει καθοριστικά λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς, ιδοκτήτης θεραπευτικών κέντρων, επιστήμονες που ασχολούνται με την ειδική αγωγή και κάθε άλλον ενδιαφερόμενο.

.

Αναμενόμενα οφέλη Επένδυσης στο Πρακτικό Σεμινάριο ΕΓΔ/SLI : 

 • Τι είναι η Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (πλέον με DSM-V υπάγεται στις Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές),Αίτια, Κλινικά Συμπτώματα, Πρόσφατες Επιστημονικές Έρευνες.
 • Πώς να ενημερώνετε σωστά τους γονείς των παιδιών με ΕΓΔ για την φύση του προβλήματος, την πιθανή συσχέτιση με την εμφάνιση ειδικών μαθησιακώνδυσκολιών στο δημοτικό και την (ανυπολόγιστη) αξία της πρώιμης παρέμβασης στην ΕΓΔ (μείωση της πιθανότητας εμφάνισης ψυχοκοινωνικών συνεπειών,ακαδημαϊκής αποτυχίας και χαμηλής αυτοεκτίμησης).
 • Πώς εφαρμόζουμε στην Κλινική Πράξη Αξιολόγηση, Διάγνωση και Διαφοροδιάγνωση της Ειδικής Γλωσσικής Διαταραχής από άλλες διαταραχές Επικοινωνίας και Λόγου (πχ φάσμα του Αυτισμού, πραγματολογική διαταραχή κοκ)

 • Εις Βάθος Εκπαίδευση στα απαραίτητα μοντέλα και είδη μνήμης (πχ δηλωτική μνήμη, διαδικαστική μνήμη κοκ)
 • Ποιές είναι οι 2 διαφορετικές παρεμβάσεις που υπάρχουν μέχρι σήμερα στην Ειδική Γλωσσική Διαταραχή, Βήμα προς Βήμα και από το Α στο Ω.

  .