σεμινάρια αυτισμού

 

σεμινάρια αυτισμού
σεμινάρια αυτισμού

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΥΤΙΣΜΟΥ

Τα σεμινάρια αυτισμού της SpeechVoice είναι διαφορετικά καθώς εστιάζουν στο να μπορούν να βοηθήσουν στην πράξη θεραπευτές, εκπαιδευτικούς αλλά και γονείς ατόμων με αυτισμό στην αξιολόγηση, διάγνωση, παρέμβαση, καθημερινότητα και συνεπώς στην βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με αυτισμό

Τα σεμινάρια αυτισμού της SpeechVoice μπορείτε να τα παρακολουθήσετε από οποιαδήποτε συσκευή και από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού με μια απλή σύνδεση στο διαδίκτυο. Αποκτάτε άμεση πρόσβαση μετά την εξόφληση των διδάκτρων.

Πόσο διαρκούν τα σεμινάρια αυτισμού της SpeechVoice ?

Το πρακτικό σεμινάριο αυτισμού της SpeechVoice διαρκεί 720 λεπτά (πάνω από 12ώρες πρακτικής εκπαίδευσης).

Πώς μπορώ να παρακολουθήσω τα σεμινάρια αυτισμού  της SpeechVoice ; 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα σεμινάρια αυτισμού στο δικό σας χώρο και χρόνο αμέσως μετά (εντός 12-24ωρών) την εξόφληση των διδάκτρων. Θα λάβετε έναν προσωπικό κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε στην περιοχή των μελών όπου φιλοξενούνται τα βίντεο των σεμιναρίων αυτισμού, οι πρακτικές σημειώσεις και το πιστοποιητικό παρακολούθησης για την αξιολόγηση και θεραπεία αυτισμού για παιδιά και ενήλικες.

Τι ακριβώς περιλαμβάνουν τα πρακτικά σεμινάρια αυτισμού της SpeechVoice ( διδακτέα ύλη του Autism Spectrum Disorder | Speech Masterclass)  ;

H διδακτέα ύλη που περιλαμβάνεται στο πρακτικό σεμινάριο αυτισμού της SpeechVoice περιλαμβάνει 61 θεματικές ενότητες συνολικά : 

 1. Case Study 1 : Παρουσίαση, ανάλυση και επεξήγηση κλινικών συμπτωμάτων από αληθινό περιστατικό παιδιού με αυτισμό.

 2. Case Study 2 : Παρουσίαση, ανάλυση και επεξήγηση κλινικών συμπτωμάτων από αληθινό περιστατικό παιδιού με αυτισμό.

 3. Case Study 3 : Παρουσίαση, ανάλυση και επεξήγηση κλινικών συμπτωμάτων από αληθινό περιστατικό παιδιού με αυτισμό.

 4. Βασικές πληροφορίες σχετικά με τον αυτισμό : κατανοώντας την φύση του και την έκταση του Αυτισμού ιστορικά & παγκοσμίως.

 5. Ποιά είναι τα αίτια του Αυτισμού : επιστημονικές απαντήσεις στις ερωτήσεις που θέτουν οι γονείς στην καθημερινότητα της δουλειάς σας ( τι είναι και τι ΔΕΝ είναι ο αυτισμός).

 6. Επιδημιολογικά στοιχεία για τον Αυτισμό : σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα για το πόσα παιδιά επηρεάζει ο αυτισμός στην Ελλάδα και παγκοσμίως.

 7. Ηλικία Διάγνωσης του Αυτισμού ( DSM-V) : Σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα για την ηλικία διάγνωσης του αυτισμού με σκοπό την έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση των γονέων (πρόληψη & πιθανή  πρώιμη παρέμβαση).

 8. Τι είναι και γιατί είναι τόσο χρήσιμη η πρώιμη παρέμβαση στον Αυτισμό : Όλοι οι άξονες που πρέπει να εστιάζει ένα εξατομικευμένο ή ομαδικό πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης για παιδιά με αυτισμό.

 9. Πότε και γιατί τα παιδιά με αυτισμό έχουν καλύτερη έκβαση (πορεία) στην πρώιμη παρέμβαση : σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα προς παρουσίαση στους γονείς των παιδιών με αυτισμό.

 10. 10.Πώς γίνεται στην κλινική πράξη και που στηρίζεται η διάγνωση του Αυτισμού.

 11. Ποιά είναι τα επίπεδα σοβαρότητας του Αυτισμού : Σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και έτοιμοι ΠΙΝΑΚΕΣ για την εκτίμηση της σοβαρότητας του αυτισμού στην κλινική πράξη.

 12. 12.Διαφοροδιάγνωση Αυτισμού : Σύγκριση των κλινικών χαρακτηριστικών του αυτισμού με τα κλινικά χαρακτηριστικά στο σύνδρομο Asperger

 13. 13.Έτοιμες επιστημονικές KAI επαγγελματικές απαντήσεις τις ερωτήσεις που καλούμαστε να εξηγήσουμε στους γονείς (1) : “αυτιστικά στοιχεία” και άλλοι μη δόκιμοι όροι.

 14. 14.Έτοιμες επιστημονικές ΚΑΙ επαγγελματικές απαντήσεις τις ερωτήσεις που καλούμαστε να εξηγήσουμε στους γονείς (2) : μπορεί να “ξεφύγει” το παιδί μου από τον αυτισμό ;

 15. 15.Έτοιμες επιστημονικές ΚΑΙ επαγγελματικές απαντήσεις τις ερωτήσεις που καλούμαστε να εξηγήσουμε στους γονείς (3) : Σχετικά με την ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων στα άτομα με αυτισμό.

 16. 16.Έτοιμες επιστημονικές ΚΑΙ επαγγελματικές απαντήσεις τις ερωτήσεις που καλούμαστε να εξηγήσουμε στους γονείς (4) : Σχετικά με τις εξαιρετικές επιδόσεις των ατόμων με αυτισμό σε διάφορους τομείς (πχ μαθηματικά, ξένες γλώσσες, μουσική κοκ).

 17. 17.Έτοιμες επιστημονικές ΚΑΙ επαγγελματικές απαντήσεις τις ερωτήσεις που καλούμαστε να εξηγήσουμε στους γονείς (5) : Σχετικά με το αν υπάρχει ή όχι νοητική υστέρηση στα άτομα με αυτισμό.

 18. 18.Έτοιμες επιστημονικές ΚΑΙ επαγγελματικές απαντήσεις τις ερωτήσεις που καλούμαστε να εξηγήσουμε στους γονείς (6) : Σχετικά με το αν τα παιδιά με αυτισμό πρέπει να φοιτούν σε κανονικό ή σε ειδικό σχολείο (πότε και γιατί)

 19. 19.Έτοιμες επιστημονικές ΚΑΙ επαγγελματικές απαντήσεις τις ερωτήσεις που καλούμαστε να εξηγήσουμε στους γονείς (7) : Σχετικά με το αν αυξάνεται η όχι ο αριθμός των παιδιών με αυτισμό και σχετικοί παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν.

 20. 20.Παρουσίαση, ανάλυση και επεξήγηση ΟΛΩΝ των επιστημονικά τεκμηριωμένων ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ που υπάρχουν για τον αυτισμό σήμερα.

 21. 21.Μέθοδος Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς ΑΒΑ 

 22. 22.Μέθοδος Floortime 

 23. 23.Μέθοδος Miller

 24. 24.Μέθοδος TEACCH 

 25. 25.Μέθοδος Εντατικής Αλληλεπίδρασης ( Intensive Interaction)

 26. 26.Μέθοδος PECS ( Picture Exchange Communication System)

 27. 27.To Γλωσσικό πρόγραμμα MAKATON

 28. 28.Ποιά είναι η “καλύτερη” μέθοδος στον αυτισμό : Επιστημονικές απαντήσεις για την κλινική σας πράξη.

 29. 29.Εμφάνιση πρώτων συμπτωμάτων : σε ποιά ηλικία και με ποιό τρόπο οι κλινικοί μπορούν να εντοπίσουν τα πρώτα συμπτώματα του αυτισμού. Πώς να ενημερώσουν σωστά τους γονείς και τι ακριβώς προτείνουν τα πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με την έναρξη της παρέμβασης-θεραπείας ΠΡΙΝ τεθεί η οριστική διάγνωση.

 30. 30.Ο ρόλος της διεπιστημονικής ομάδας στην αξιολόγηση και διάγνωση του αυτισμού : Ποιοί, πώς και γιατί πρέπει να συμμετέχουν και να συνεκτιμήσουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των ατόμων με αυτισμό.

 31. 31.Οι 7 κρίσιμοι αναπτυξιακοί άξονες ελέγχου από την ηλικία των 6μηνών έως την ηλικία των 6 ετών : Πρακτικές συμβουλές και κατευθυντήριες γραμμές για την κλινική σας πράξη.

 32. 32.Case Study 4 : Παρουσίαση, Ανάλυση και Επεξήγηση περιστατικού με βίντεο

 33. 33.Case Study 5 : Παρουσίαση, Ανάλυση και Επεξήγηση περιστατικού με βίντεο

 34. 34.Δημιουργία του δικού σας πρωτοκόλλου Άτυπης Κλινικής Αξιολόγησης για άτομα με Αυτισμό

 35. 35.Λήψη ιατρικού και κοινωνικού ιστορικού ( + τομείς έμφασης για τον αυτισμό)

 36. 36.Εκπαίδευση στην αναλυτική διερεύνηση της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ανάπτυξης του ατόμου : Κλινική καταγραφή ΟΛΩΝ των κοινωνικών δεξιοτήτων και της ικανότητας κοινωνικής αλληλεπίδρασης του ατόμου ( + βαθμός )

 37. 37.Εκπαίδευση στην αναλυτική διερεύνηση της ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ανάπτυξης του ατόμου : Κλινική καταγραφή ΟΛΩΝ των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και του τρόπου επικοινωνίας (λεκτική επικοινωνία, μη λεκτική επικοινωνία, συνδυασμός, επίπεδα κοκ)

 38. 38.Εκπαίδευση στην διερεύνηση των δεξιοτήτων μίμησης του ατόμου : Κλινική καταγραφή και εκτίμηση των δεξιοτήτων μίμησης,  για την εκτίμηση της εξέλιξης του ατόμου σε επίπεδο μάθησης.

 39. 39.Στερεοτυπίες και Επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές : Αναλυτική εκπαίδευση στον τρόπο εντοπισμού και καταγραφής των παραπάνω συμπτωμάτων ( + ΕΤΟΙΜΑ έντυπα για εσάς )

 40. 40.Εμμονές και Περιορισμοί : Αναλυτική εκπαίδευση στον τρόπο εντοπισμού και καταγραφής των παραπάνω συμπτωμάτων ( + ΕΤΟΙΜΑ έντυπα για εσάς )

 41. 41.Επικοινωνιακές δεξιότητες : ΈΤΟΙΜΟ Έντυπο καταγραφής

 42. 42.Γλωσσικές δεξιότητες : ΕΤΟΙΜΟ Έντυπο καταγραφής.

 43. 43.Τεχνικές Εκπαίδευσης και Παρέμβασης στα Άτομα με αυτισμό 

 44. 44.Εκκίνηση Θεραπείας στον αυτισμό : Εκπαίδευση στην αναγνώριση, στον εντοπισμό και την καταγραφή των εξατομικευμένων κινήτρων & προτεραιοτήτων του ατόμου με αυτισμό

 45. 45.Η Απαραίτητη “γραπτή λίστα” για την επιτυχία της θεραπείας στα άτομα με αυτισμό και πώς να την συμπληρώσετε σωστά με πρακτικά παραδείγματα.

 46. 46.Πρακτική εκπαίδευση στον τρόπο βαθμολόγησης του εκάστοτε κινήτρου ( από 0 έως 10) για την αποτελεσματική θεραπευτική παρέμβαση των ατόμων με αυτισμό.

 47. 47.ΕΤΟΙΜΟ παράδειγμα συμπληρωμένης γραπτής λίστας από την θεραπεία παιδιών με αυτισμό.

 48. 48.Οι 6 Βασικοί τομείς της παρέμβασης στα άτομα με αυτισμό.

 49. 49.Οι στόχοι παρέμβασης για την θεραπεία των ατόμων με αυτισμό.

 50. 50.Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ των στόχων της παρέμβασης στα άτομα με αυτισμό.

 51. 51.ΠΡΑΚΤΙΚΗ εκπαίδευση στην Θεραπεία-Παρέμβαση των ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ σε παιδιά και ενήλικες με αυτισμό.

 52. 52.Βήματα της κλινικής εφαρμογής για την ενίσχυση των δεξιοτήτων της Επικοινωνίας.

 53. 53.Πρακτική εκπαίδευση για να αξιοποιήσετε στο μέγιστο τα ειδικά ενδιαφέροντα των ατόμων με αυτισμό στην κλινική σας πράξη.

 54. 54.Παρουσίαση όλων των διαθέσιμων στρατηγικών ανάπτυξης της Επικοινωνίας των ατόμων με αυτισμό.

 55. 55.ΠΡΑΚΤΙΚΗ εκπαίδευση στην Θεραπεία-Παρέμβαση των ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ σε παιδιά και ενήλικες με αυτισμό.

 56. 56.Τεχνικές αύξησης του χρόνου διατήρησης της βλεμματικής επαφής

 57. 57.Τεχνικές μείωσης της δυσκολίας των ατόμων με αυτισμό σχετικά με την απόσταση τους από τους άλλους ανθρώπους.

 58. 58.ΠΡΑΚΤΙΚΗ εκπαίδευση στην Θεραπεία-Παρέμβαση των ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ σε παιδιά και ενήλικες με αυτισμό.

 59. 59.Έντυπο Καταγραφής των Δεξιοτήτων του Προφορικού Λόγου και της Γλώσσας σε άτομα με αυτισμό.

 60. 60.Γλωσσική εκπαίδευση στα άτομα με αυτισμό : Πρακτικά παραδείγματα τεχνικών παρέμβασης

 61. 61.Τεχνικές για την βελτίωση της ικανότητας εξαγωγής συμπερασμάτων στα άτομα με αυτισμό.

Περιλαμβάνονται πρακτικές σημειώσεις αξιολόγησης και θεραπείας για τον αυτισμό μαζί με τα σεμινάρια αυτισμού SpeechVoice ;

Ναι, περιλαμβάνονται δωρεάν πρακτικές σημειώσεις που μπορείτε να τις κατεβάσετε και να τις εκτυπώσετε για προσωπική χρήση.

Πόσο κοστίζουν τα σεμινάρια αυτισμού της SpeechVoice ;

Τα κανονικά δίδακτρα του σεμιναρίου του αυτισμού της SpeechVoice για τους επαγγελματίες διαμορφώνονται στα 450ευρώ με το νόμιμο φόρο, ωστόσο μπορείτε να αποκτήσετε άμεση πρόσβαση με έκπτωση στην ειδική σελίδα προσφοράς κάνοντας κλικ εδώ

Ποιοί τρόποι εξόφλησης υπάρχουν ;

Μπορείτε να εξοφλήσετε τα δίδακτρα με : 

 • Μεταφορά ή Κατάθεση σε τραπεζικό της SpeechVoice 
 • Με οποιαδήποτε κάρτα αναλήψεως ή πιστωτική κάρτα κάνοντας κλικ εδώ
 • Με Λεφτά στο Λεπτό ( μέσω της τράπεζας πειραιώς)
 • Μέσω Paypal

Πού μπορώ να διαβάσω όλες τις πληροφορίες ;

Όλες οι πληροφορίες που χρειάζεται  είναι συγκεντρωμένες στην σελίδα του προγράμματος εδώ : https://speechvoice.gr/seminariaautismou

Γιατί τα σεμινάρια αυτισμού της SpeechVoice είναι διαφορετικά ;

To πρόγραμμα της SpeechVoice είναι με διαφορά το πρακτικότερο και πληρέστερο πρόγραμμα 

e-learning για τον αυτισμό που υπάρχει μέχρι σήμερα στην ελληνική γλώσσα καθώς περιλαμβάνει

9 πρωτότυπες θεματικές ενότητες ( διαβάστε τις αναλυτικά εδώ) που εστιάζουν μόνο στην πρακτική εκπαίδευση

που αφορά στην καθημερινότητα, αξιολόγηση, διάγνωση, διαφοροδιάγνωση και παρέμβαση στα άτομα

με αυτισμό κάθε ηλικίας.

 

Για ποιούς είναι αυτό ιδανικό ;

Το πρόγραμμα (κλικ εδώ) έχει σχεδιαστεί με απλό και κατανοητό τρόπο για να μπορεί να βοηθήσει στην πράξη 

 επιστήμονες, επαγγελματίες, γονείς, ειδικούς, εκπαιδευτικούς και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο ΚΑΘΕ επιπέδου…

να επιφέρουν υψηλότερα και μόνιμα θετικά αποτελέσματα στα άτομα με αυτισμό ( παιδιά και ενήλικες) 

βελτιώνοντας έτσι την καθημερινότητα, την λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής τους.

 

Ποιοί δημιούργησαν το πρόγραμμα ;

To Autism SpeechVoice Masterclass έχει συνταχτεί από μια ομάδα εξαιρετικά έμπειρων επιστημόνων και συνεργατών της SpeechVoice, 

κατόχων μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων εξειδίκευσης με πολυετή εμπειρία στο χώρο, 

μεταξύ των οποίων παιδοψυχίατροι, λογοπεδικοί, εργοθεραπευτές, κλινικοί ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί, ειδικοί παιδαγωγοί. 

Επίσης στην δημιουργία και σύνταξη του συμμετείχαν αναπτυξιολόγοι, νευρολόγοι αλλά και γονείς ατόμων με αυτισμό. 

 

Ποιός είναι ο Εισηγητής ;

Το πρόγραμμα εισηγείται ο ιδρυτής και γενικός Δ/ντης της SpeechVoice,κ.Σωτήρης Πανάγος ( SLP MSc BSc, CEO & Founder SpeechVoice) 

o οποίος έχει βοηθήσει μέσα από τα σεμινάρια SpeechVoice, πάνω από 3000+ επιστήμονες αλλά και γονείς σε Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό 

να μειώσουν σημαντικά το χρόνο αλλά και τον κόπο που απαιτείται για να μπορούν να βοηθήσουν στην πράξη άτομα με αυτισμό.

 

Μπορώ να διατυπώνω ερωτήσεις κατά την διάρκεια της παρακολούθησης  ;

Ναι φυσικά μπορείτε να διατυπώνετε ερωτήσεις μέσω του πεδίου σχολίων που υπάρχει στην περιοχή των μελών του προγράμματος.

 Μάλιστα η SpeechVoice είναι ο μοναδικός φορέας που σας προσφέρει την δυνατότητα να διατυπώνετε απεριόριστες προσωπικές ερωτήσεις 

και να λαμβάνετε προσωπικές απαντήσεις από την ομάδα μας, μια δυνατότητα που δεν παρέχεται σε κανένα άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα!!!

 

Ποιά είναι η επένδυση παρακολούθησης και συμμετοχής στο Autism SpeechVoice Masterclass;

To Autism SpeechVoice Masterclass δεν ήταν ποτέ στο παρελθόν διαθέσιμο με έκπτωση. Ωστόσο η SpeechVoice έχει ενεργοποιήσει 

για 1η φορά μια ειδική προσφορά την οποία βρήκατε στο Facebook! 

Κάντε τώρα κλικ στο πρώτο πράσινο κουμπί που θα βρείτε στην ειδική σελίδα προσφοράς εδώ :  https://speechvoice.gr/seminariaautismou/

 

Πόσο διαθέσιμο χρόνο θα έχω να παρακολουθήσω ;

Είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω ότι ενώ η πρόσβαση στα SpeechVoice Masterclasses ήταν κανονικά 1 μήνα, 

ωστόσο επεκτείναμε την πρόσβαση σε έναν ολόκληρο χρόνο ( 365 ημέρες), ένα δώρο- Bonus συμμετοχής αξίας 350ευρώ(!!!)… 

έτσι ώστε να δείτε το πρόγραμμα όσες φορές επιθυμείτε ξανά και ξανά  και να διατυπώσετε (αν θέλετε φυσικά!) κυριολεκτικά απεριόριστες ερωτήσεις 

και να το παρακολουθήσετε όποτε σας εξυπηρετεί με βάση το πρόγραμμα σας!

 

Τι είναι η Εγγύηση Επιστρoφής διδάκτρων SpeechVoice ;

Η SpeechVoice είναι ο μοναδικός φορέας που αναλαμβάνει αντί για εσάς όλο το “ρίσκο” για την απαράμιλλη ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών της. 

Παρακολουθήστε το πρώτο 2ωρο οποιουδήποτε πρακτικού Masterclass (από την στιγμή που θα λάβετε οδηγίες πρόσβασης στο email σας και το προσωπικό password σας) 

και αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μείνετε 1000% ευχαριστημένος/η, σας επιστρέφουμε τα δίδακτρα στο ακέραιο χωρίς καμία απολύτως ερώτηση!!!

Πρακτικά έχουμε μόνο ευχαριστημένους πελάτες γιατί πιστεύουμε ότι ο στόχος κάθε πρακτικού εκπαιδευτικού SpeechVoice Μasterclass 

είναι MONO να μπορεί να σας βοηθήσει να απογειώσετε τα αποτελέσματα της δουλειάς, της αυτοπεποίθησης και της καθημερινότητάς σας.

 

Κάντε κλικ εδώ για άμεση πρόσβαση στο σεμινάριο αυτισμού της SpeechVoice με σημαντική έκπτωση και μόνο για μερικές ώρες ακόμα !