σεμινάρια διαταραχών φώνησης

σεμινάρια διαταραχών φώνησης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΦΩΝΗΣΗΣ | ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΩΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Τα σεμινάρια διαταραχών φώνησης της SpeechVoice είναι διαφορετικά καθώς εστιάζουν ΜΟΝΟ στην Πρακτική Εκπαίδευση των Επαγγελματιών λογοθεραπευτών σχετικά με την αξιολόγηση, διάγνωση και θεραπεία των διαταραχών φώνησης σε παιδιά και ενήλικες

Τα σεμινάρια διαταραχών φώνησης της SpeechVoice μπορείτε να τα παρακολουθήσετε από οποιαδήποτε συσκευή και από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού με μια απλή σύνδεση στο διαδίκτυο.

Πόσο διαρκούν τα σεμινάρια διαταραχών φώνησης της SpeechVoice ?

Το πρακτικό σεμινάριο αξιολόγησης και θεραπείας (φωνοθεραπείας) των διαταραχών φώνησης  της SpeechVoice διαρκεί 450λεπτά ( 7,5ώρες) και χωρίζεται σε 4 εκπαιδευτικά βίντεο συνολικά.

Πώς μπορώ να παρακολουθήσω τα σεμινάρια διαταραχών φώνησης της SpeechVoice ; 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα σεμινάρια διαταραχών φώνησης στο δικό σας χώρο και χρόνο ΑΜΕΣΑ (εντός 12-24ωρών) μετά την εξόφληση των διδάκτρων. Θα λάβετε έναν προσωπικό κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε στην περιοχή των μελών όπου φιλοξενούνται τα βίντεο, οι πρακτικές σημειώσεις και το πιστοποιητικό παρακολούθησης των διαταραχών φώνησης και φωνοθεραπείας για παιδιά και ενήλικες.

Τι ακριβώς περιλαμβάνει η διδακτέα ύλη του σεμιναρίου των διαταραχών φώνησης και φωνοθεραπείας της SpeechVoice ;

 • H Διδακτέα Ύλη που περιλαμβάνεται στο SpeechVoice Masterclass για την αξιολόγηση και θεραπεία των διαταραχών φώνησης περιλαμβάνει 55 Θεματικές Ενότητες : 

 1. Κατανόηση και διαχωρισμός των επιστημονικών Όρων Φωνή-Φώνηση-Δυσφωνία, 
 2. Πώς ακριβώς ορίζεται η φυσιολογική φωνή (επιστημονικά), 
 3. Τι είναι και ποιά είναι ακριβώς τα χαρακτηριστικά της δυσφωνίας, 
 4. Όλα τα πιθανά αίτια των διαταραχών φώνησης, 
 5. Επιδημιολογικά στοιχεία για τις διαταραχές φώνησης σε παιδιά και ενήλικες, 
 6. Οι κλινικές συνέπειες των διαταραχών φώνησης και πώς να τις εντοπίσετε στην καθημερινότητα της ζωής των πελατών σας 
 7. Ανατομία και Φυσιολογία της Φωνής ( Λάρυγγας και Φωνητικές χορδές) για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας, του τρόπου αξιολόγησης και του τρόπου θεραπείας των διαταραχών φώνησης
 8. Κατανόηση των Ανατομικών δομών για να τις αναγνωρίζετε στις λαρυγγοσκοπικές εξετάσεις ή παρουσία ΩΡΛ, 
 9. Σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα για τις περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την Φώνηση, 
 10. Αναλυτική Επεξήγηση (+με την βοήθεια βίντεο),  του τρόπου λειτουργίας των φωνητικών χορδών (φώνηση) έτσι ώστε να είστε σε θέση να την εξηγήσετε  στους πελάτες σας (απαραίτητο βήμα στην φωνοθεραπεία)
 11. Σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα για το τρόπο παραγωγής της φώνησης (που οι περισσότεροι επιστήμονες αγνοούν)
 12. Πώς αξιολογούμε την Φωνή σε παιδιά και ενήλικες στην κλινική πράξη ( τι πρέπει να κάνουμε, πώς να το κάνουμε, ποιά είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε, ποιά είναι τα εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και να χορηγήσουμε) 
 13. Τεστ, Εργαλεία και περιεχόμενα του ιατρικού και κοινωνικού ιστορικού ( έτοιμο έντυπο καταγραφής)
 14. Παρουσίαση και επεξήγηση της εξέτασης της ψηλάφησης  
 15. Παρουσίαση και εκπαίδευση στην Αντιληπτική αξιολόγησης της Φωνής + επεξήγηση της σχετικής επιστημονικής ορολογίας για την Αντιληπτική Αξιολόγηση των Διαταραχών Φώνησης, 
 16. Παρουσίαση και Αναλυτική Εκπαίδευση στην χρήση των σημαντικότερων διαθέσιμων εργαλείων της αντιληπτικής αξιολόγησης της φωνής ( GRBAS + CAPE-V)
 17. “Κατεβάσμα” (download) και εκπαίδευση με πραγματικά περιστατικά στην χορήγηση του Εργαλείου CAPE-V ( πρακτικά παραδείγματα από πελάτες με διαταραχές Φώνησης), 
 18. Αναλυτική εκπαίδευση στην Ακουστική αξιολόγηση της φωνής 
 19. 100% Πρακτική εκπαίδευση στην χρήση του software “PRAAT” για την ΚΛΙΝΙΚΗ σας πράξη ( τρόπος συλλογής δεδομένων από τον πελάτη, τρόπος και προτάσεις για την σωστή ηχογράφηση, τρόπος εξαγωγής των μετρήσεων της φωνής του πελάτη- Voice Report), 
 20. Παρουσίαση ΟΛΩΝ των φυσιολογικών τιμών (νόρμες) για την σύγκριση των αποτελεσμάτων των πελατών σας και για την εκτίμηση της σοβαρότητας της διαταραχής του, 
 21. Εκπαίδευση στον τρόπο μέτρησης της φυσιολογικής Έντασης της Φωνής 
 22. Εκπαίδευση στον τρόπο μέτρησης της φυσιολογικής Συχνότητας της Φωνής 
 23. Εκπαίδευση στην εξαγωγή και ανάλυση ΟΛΩΝ των απαραίτητων μετρήσεων διακύμανσης της φωνής (στο γραφείο σας) 
 24. Εκπαίδευση και παρουσίαση ΟΛΩΝ των σύγχρονων μεθόδων λαρυγγοσκοπικής αξιολόγησης της Φωνής ( λαρυγγοσκοπικά ευρήματα, στροβοσκοπικές εξετάσεις, έμμεση & άμεση λαρυγγοσκόπηση κλπ), 
 25. Ταξινόμηση όλων των Διαταραχών Φώνησης σε Παιδιά και Ενήλικες με βάση τα αίτια που τις προκαλούν
 26. Παρουσίαση, ανάλυση και επεξήγηση όλων των κλινικών συμπτωμάτων των διαταραχών φώνησης σε παιδιά και ενήλικες
 27. Θηλώματα φωνητικών χορδών : Αξιολόγηση και παρέμβαση
 28. Υπερκεράτωση των φωνητικών χορδών | λευκοπλακία : Αξιολόγηση και παρέμβαση 
 29. Φωνητικά οζίδια : Αξιολόγηση και παρέμβαση
 30. Πολύποδες των φωνητικών χορδών : Αξιολόγηση και παρέμβαση
 31. Κύστες των φωνητικών χορδών : Αξιολόγηση και παρέμβαση
 32. Οίδημα του Reinke : Αξιολόγηση και παρέμβαση
 33. Μονόπλευρη παράλυση φωνητικής χορδής : Αξιολόγηση και παρέμβαση
 34. Αμφίπλευρη παράλυση φωνητικών χορδών : Αξιολόγηση και παρέμβαση
 35. Σπασμωδική δυσφωνία : Αξιολόγηση και παρέμβαση
 36. Οξεία και Χρόνια Λαρυγγίτιδα : Αξιολόγηση και παρέμβαση
 37. Έλκος εξ επαφής | κοκκιώματα : Αξιολόγηση και παρέμβαση
 38. Αιμοραγικές διαταραχές φώνησης : Αξιολόγηση και παρέμβαση
 39. Δυσφωνία Μυικής Τάσης ( MTD) : Αξιολόγηση και παρέμβαση
 40. Ηβηφωνία : Αξιολόγηση και παρέμβαση
 41. Φώνηση νόθων φωνητικών χορδών : αξιολόγηση και παρέμβαση
 42. Παράδοξη δυσλειτουργία των φωνητικών χορδών : αξιολόγηση και παρέμβαση
 43. Θεραπεία Διαταραχών φώνησης βήμα προς βήμα και από το Α στο Ω σε παιδιά και ενήλικες : Στόχοι και Βήματα φωνοθεραπείας για την κλινική πράξη
 44. Παρουσίαση και επεξήγηση του τρόπου Φωνητικής Εκπαίδευσης των πελατών σας
 45. Οι ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ 3 περιπτώσεις των διαταραχών φώνησης που απαιτούν φωνητική ξεκούραση
 46. Επεξήγηση, Παρουσίαση και Εκπαίδευση της Φωνητικής Υγιεινής που πρέπει να ακολουθήσουν οι πελάτες σας ( + έτοιμο έντυπο συστάσεων)
 47. Παρουσίαση, ανάλυση και εκπαίδευση στην ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΦΩΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ των διαταραχών φώνησης 
 48. Εκπαίδευση στους τύπους αναπνοής και στον τρόπο εγκαθίδρυσης της διαφραγματικής αναπνοής για τους πελάτες σας (και για εσάς!)
 49. Αναλυτική εκπαίδευση σε ΟΛΕΣ τις  ασκήσεις και τεχνικές χαλάρωσης των ΕΞΩ και ΕΣΩ λαρυγγικών μυών.
 50. Παρουσίαση, ανάλυση και εκπαίδευση στην ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΦΩΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ των διαταραχών φώνησης 
 51.  Ασκήσεις με ημιαποφραγμένη φωνητική οδό, 
 52. Ασκήσεις Λειτουργικής Φώνησης, 
 53. Φωνοθεραπεία Αντήχησης, 
 54. Παρουσίαση του πρωτοκόλλου LSVT, 
 55. Λαρυγγικό Μασάζ και Επανατοποθέτηση του λάρυγγα

Περιλαμβάνονται πρακτικές σημειώσεις αξιολόγησης και θεραπείας των διαταραχών φώνησης για παιδιά και ενήλικες μαζί με αυτό το σεμινάριο ;

Ναι, περιλαμβάνονται πρακτικές σημειώσεις για ΟΛΕΣ τις διαταραχές φώνησης, την αξιολόγηση και την θεραπεία αυτών, έτοιμες προς εκτύπωση. Μόλις συνδεθείτε στην περιοχή των μελών του σεμιναρίου μπορείτε να τις κατεβάσετε εντελώς δωρεάν στον υπολογιστή σας για προσωπική χρήση.

Ποιά είναι τα δίδακτρα ( τιμές)  για τα σεμινάρια διαταραχών φώνησης της SpeechVoice  ;

Τα δίδακτρα του SpeechVoice Masterclass : Αξιολόγηση και Θεραπεία των Διαταραχών Φώνησης σε παιδιά και ενήλικες διαμορφώνονται στα 295ευρώ + ΦΠΑ

Ποιοί τρόποι εξόφλησης υπάρχουν ;

Μπορείτε να εξοφλήσετε τα δίδακτρα με : 

 • Μεταφορά ή Κατάθεση σε τραπεζικό της SpeechVoice 
 • Με οποιαδήποτε κάρτα αναλήψεως ή πιστωτική κάρτα κάνοντας κλικ εδώ
 • Με Λεφτά στο Λεπτό ( μέσω της τράπεζας πειραιώς)
 • Μέσω Paypal

Κάντε κλικ στην εικόνα παρακάτω για να μεταφερθείτε στην κεντρική σελίδα του σεμιναρίου διαταραχών φώνησης της SpeechVoice

πρακτικά σεμινάρια φωνοθεραπείας