Α) Υπηρεσίες για Παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας

Β) Υπηρεσίες Εκπαίδευσης μέσω Επιμορφωτικών Σεμιναρίων και Προσωπικών Εποπτικών Συνατήσεων για Γονείς, Ιατρούς, Λογοπεδικούς, Ειδικούς Παιδαγωγούς, Δασκάλους, Νηπιαγωγούς, Εργοθεραπευτές, Ψυχολόγους, Φοιτητές και άλλους Ειδικούς : 

 • Σεμινάρια για Γονείς
 • Σεμινάρια για Λογοθεραπευτές
 • Σεμινάρια για Εκπαιδευτικούς
 • Σεμινάρια για Ψυχολόγους
 • Σεμινάρια Ειδικής Αγωγής
 • Σεμινάρια για Ειδικούς Παιδαγωγούς
 • Σεμινάρια για Ιατρούς ( ΩΡΛ, Παιδιάτρους, Παιδοψυχιάτρους)
 • Εποπτεία Λογοθεραπευτών
 • Εποπτεία Εργοθεραπευτών

Γ) Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Προγραμμάτων Θεραπείας για συγκεκριμένες ομάδες ατόμων : 

 • Πρώιμη Παρέμβαση
 • Αντιμετώπιση Δυσλεξίας
 • Αντιμετώπιση Δυσορθογραφίας
 • Αντιμετώπιση Δυσαριθμησίας
 • Αντιμετώπιση ΔΕΠΥ (Διάσπαση Προσοχής και Υπερκινητικότητας)
 • Παιδοψυχιατρική
 • Καθυστέρηση Ανάπτυξης Λόγου και Ομιλίας
 • Αντιμετώπιση Διαταραχών Φώνησης
 • Αντιμετώπιση Δυσφαγίας
 • Αντιμετώπιση Τραυλισμού σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες
 • Αντιμετώπιση Δυσπραξίας-Απραξίας
 • Αντιμετώπιση Ταχυλαλίας
 • Αντιμετώπιση Αφασίας και Συναφών Διαταραχών Επικοινωνίας
 • Θεραπεία μετά από Εγκεφαλικά Επεισόδια
 • Θεραπεία σε ασθενείς με Άνοια
 • Θεραπεία σε ασθενείς με Σκλήρυνση Κατά πλάκας
 • Θεραπεία σε Ασθενείς με Νόσο Κινητικού Νευρώνα